Technické

Technické podmienky

Sekčná garážová brána sa montuje na vnútorné ostenie. Treba rátať s priestorovými požiadavkami konštrukcie brány. Z obrázkov uvidíte čo znamená prekážku pre osadenie sekčnej brány.

Najdôležitejšie požiadavky:

 1. Preklad nad stavebným otvorom minimálne 220 mm (môže byť viac)
 2. Priestor vedľa otvoru – šírka ostenia, minimálne ostenie je 120 mm
 3. Mala by byť ukončená definitívna podlaha, ktorá musí byť vodorovná aby bola zaručená tesnosť a doliahanie spodnej dosadacej gumy.
 4. Ukončené omietky (strop, steny, špalety). Zabránime tým budúce znečistenie brány.
 5. Samotný preklad (nadpražie) musí byť vybudovaný z nosných materiálov (tehla, betón, oceľ, drevo).Sem sa bude kotviť torzný systém ktorý bránu zdvíha, a tak isto aj automatický otvárač má upevnenie na preklade.
 6. Strop môže byť z rôznych materiálov, betón, miako vložky, drevo, OSB dosky, atď. V každom prípade je ale potrebné zviditeľniť nosné body kde sa budú uchytávať
  zavesenia vodiacih dráh a automatického otvárača. V prípade že plánujete sádrokartónový strop, uprednostnite najprv montáž brány aby sa závesný systém uchytil na nosné prvky stavby. Na samotnú konštrukciu sádrokartónového stropu nie je možné bránu ukotviť , preto treba konzultovať riešenie vopred.
 7. Treba dať dôraz na rovné ostenia a preklad, všetko musí byť v jednej rovine.
 8. Ak je už stavebný otvor hotový, tak nás treba vopred upozorniť na prítomnosť elektrického vedenia, ktoré je zabudované pod omietkou v mieste kde sa bude brána osádzať.Takisto musíme vedieť o hrúbke izolácie ktorá sa dáva na špalety otvoru.
 9. Pre účely montáže musí byť zabezpečená funkčná elektrická prípojka 230V/50Hz. Priestor v garáži musí byť voľný aby sa umožnila manipulácia so sekciami brány.
  Automatický otvárač garážovej brány je vybavený prívodovým káblom, ktorý má dĺžku zhruba 0,8 metra. Na konci je klasická vidlica, ktorá sa zasúva do vopred pripravenej zásuvky umiestnenej na strope.
 10. Naša spoločnosť ponúka pohony brán, ktoré je možné vybaviť externým nástenným tlačidlo. Jedná sa klasické zvončekové tlačidlo, ktoré impulzne otvára bránu.

 

Technické podmienky

ÚDRŽBA

Kľudne môžeme sekčnú bránu s automatickým otváračom nazvať strojom. Brána nie je statický prvok domu, ale je to jeden z najväčších pohyblivých elementov . Vyžaduje si pravidelnú údržbu, inak hrozí nebezpečenstvo predčasného opotrebovania jednotlivých komponentov, ale aj bránového celku.
Pánty, osky koliesok, torzná pružina musia byť premazané 2x ročne mazacím olejom v spreji. Odporúčame WD 40.
Počas zimného obdobia treba venovať pozornosť bočným tesniacim gumám a spodnej dosadacej gume.

UPOZORNENIE: Nikdy nezasahujte do konštrukcie torzného systému a brány! Hrozí nebezpečenstvo úrazu s trvalými následkami !
Tieto práce vykonávajú technici s odbornou spôsobilosťou.

Výpadok elektrickej energie – odblokovanie brány od pohonu
Jednoduchým potiahnutím lanka deblokátora sa odpojí garážová brána od automatického otvárača.
S bránou sa dá manipulovať ručne bez výraznej fyzickej námahy, pretože je vyvážená torzným systémom. V prípade ak do garáže nevedie iný vchod a nevieme sa dostať k lanku deblokátora, tak je nutné bránu vybaviť tzv. núdzovým zámkom.
Slúži na odblokovanie brány od pohonu pomocou bezpečnostného zámku, ktorý je spojený s lankom deblokátora.

ZENIT Trade s.r.o.