Priemyselné brány

Prevedenia a typy priemyselných brán

 Plná
Plná

 1 rad PANORAMA
1 rad PANORAMA
celopresklená PANORAMAcelopresklená PANORAMA
presklená so vsadenými oknamipresklená so vsadenými oknami
s personálnymi dveramis personálnymi dverami
s pers.dverami a preskleníms pers.dverami a presklením
s pers.dverami a PANORAMAs pers.dverami a PANORAMA
s pers.dverami a celopres. PANORAMAs pers.dverami a celopres. PANORAMA


 

Dizajn priemyselných brán
Farby a povrchy

RAL 9002 biela
pásová – stucco
RAL 9002 biela pásová - stucco
RAL 9006 strieborná
pásová – stucco
RAL 9006 strieborná pásová - stucco
RAL 7016
antracit
RAL 7016 antracit

RAL 9006 strieborná hladká – mikrodrážkaRAL 9006 strieborná hladká - mikrodrážka
PANORAMA celopresklené sekciePANORAMA celopresklené sekcie
možnosť farbenia podľa stupnice RALRAL

 

Možnosti presklenia
PreskleniePresklenie
PreskleniePresklenie
PreskleniePresklenie

Prechodové dvere
Prechodové dverePrechodové dvere
Prechodové dverePrechodové dvere
Prechodové dverePrechodové dvere
Prechodové dverePrechodové dvere
Mechanické zámky, madlá
Mechanické zámky, madlá
Mechanické zámky, madlá
Mechanické zámky, madlá
Mechanické zámky, madlá

 

Typy zdvihov
štandardný zdvih preklad min. 470 mmštandardný zdvih
zvýšený zdvih preklad od 500 mm vyššiezvýšený zdvih
vertikálny zdvih výška otvoru + 500 mmvertikálny zdvih

ZENIT Trade s.r.o.